[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 4, Sayfa(lar) 283-285
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
TEKRARLAYAN EKTOPİK GEBELİK OLGUSUNA CERRAHİ YAKLAŞIM OLGU SUNUMU
Cem PARMAKSIZ1, Burçin KAVAK2
1Ufuk Tıp Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Elazığ – TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Ektopik gebelik, Rekürrent, Konservatif cerrahi, Radikal cerrahi

Ektopik gebelik ölümle sonuçlanabilecek acil bir olay olmanın yanında hastanın ileriki fertilitesini etkilemesi bakımından da önemlidir. Özellikle bu olgu sunumunda tekrarlayan ektopik olgusundaki tedavi şekillerinin tartışılması amaçlanmıştır.

A. Ş. 28 yaşındaki olgu, iki yıl öncesinde ektopik gebelik tanısıyla laparaskopi ile sol lineer salpingotomi yapılmış olup, ektopik gebelik cerrahisinden iki yıl sonrasında adet rötarı, şiddetli kasık ağrısı ve vajinal kanama şikayetleri ile başvurdu. Olgunun vital bulguları stabil idi. Muayenesinde ise akut batın bulguları mevcut olup, idrarda gebelik testi pozitifti. Ultrasonografik incelemede intrauterin gebelik izlenmemiş olup, sol adneksiyal alanda 5x6 cm boyutlarında ektopik gebelik ile uyumlu heterojen kitle ve douglasta sıvı koleksiyonu izlenen hasta rüptüre ektopik gebelik ön tanısı ile acil laparatomiye alınıp salpenjektomi uygulandı.

Fertilite arzusu olan ektopik gebelik olgularında mümkün olduğunca konsevatif yaklaşım uygulanarak tubalar korunmalıdır, ancak iki ve üzerinde tubal cerrahi geçiren olgularda organ koruyucu tedavi şekli yerine, yardımcı üreme tekniklerine hazırlık düşünülebilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]