[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 097-099
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
BİR KÖPEKTE TRAVMATİK MİYAZİS OLGUSU
Armağan Erdem ÜTÜK
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, 23119 Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Wohlfartia magnifica, Travmatik miyazis, Köpek

İzmit'te iyileşmeyen meme lezyonu bulunan bir köpekte travmatik miyazis vakası saptanmış ve enfeste bölgeden 10 adet canlı larva toplanmıştır. Mikroskobik inceleme sonucunda larvaların Wohlfartia magnifica'nın üçüncü dönem larvası olduğu tespit edilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]