[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 101-104
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Mesane Kanserlerinde Lewis X Antijeni İmmünositolojisi, Sitopatoloji ve Ultrason
Arslan ARDIÇOĞLU1, Hayrettin YEKELER2
1Firat University School of Medicine, Departments of Urology, Elazıg-TURKEY
2Firat University School of Medicine, Departments of Pathology, Elazıg-TURKEY
Anahtar Kelimeler: Lewis X antijeni, Mesane kanseri

Mesane kanserli hastaların idrarlarında Lewis X antijeni bulunabilmektedir. İdrarla atılan hücrelerdeki Lewis X antijenini saptamak, sitopatolojik inceleme yapmak ve mesane ultrasonu için mesane kanseri olan hastalar çalışmaya alındı. Toplam 42 hasta bu çalışmaya dahil edildi. Hastalardan Lewis X antijeni tesbiti ve sitopatoloji için idrar örnekleri alındı. Ayrıca mesane ultrasonu ve sistoskopi yapıldı. Hastalardan 13 ünde mesane kanseri tesbit edildi. Küçük, düşük dereceli ve yüzeyel kanserlerde yanlış negatif sonuçlar izlendi. Sitopatoloji ve mesane ultrasonu ile sensitivite yükseltildi. Lewis X antijeninin idrarda immünositoloji ile tesbiti, değişici epitelli mesane kanserleri için noninvaziv ve sensitif bir yöntemdir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]