[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 183-188
[ English ] [ PDF ]
FARELERDE PAPİLLA FUNGİFORMİSLERİN POSTNATAL GELİŞİMİ ÜZERİNE IŞIK VE TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBİK (SEM) İNCELEMELER
Burhan TOPRAK1, Sadık YILMAZ2
1Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Ankara / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Fare, papilla fungiformis, gelişim, taramalı elektron mikroskop (SEM).

Bu çalışma farelerde postnatal dönemde papilla fungiformis’lerde meydana gelen ışık ve taramalı elektron mikroskobik değişimleri incelemek amacıyla planlanmıştır. Araştırmada postnatal dönemin 0, 15, 30, 60, 90, 120, 150 ve 180. günlerindeki fare dillerinden alınan doku örnekleri materyal olarak kullanıldı. Yeni doğanlarda papilla fungiformis’ler mevcuttu fakat porus’u teşekkül etmiş tat tomurcuklarına postnatal 2 günlüklerde rastlanıldı. Papilla’ların ortalama olarak uzunlukta 117.08 µm, genişlikte de 83.21 µm ile gelişimini 120 günlüklerde tamamladıkları ve en hızlı artış oranının ilk 15 günlük dönemde olduğu görüldü. Tat tomurcuklarının ise 90 günlüklerde gelişimlerini tamamladıkları tespit edildi ve sırasıyla uzunlukları 38.33 µm, genişlikleri ise 30.81 µm olarak belirlendi. Taramalı elektron mikroskopta, 15 günlüklerden itibaren papilla’ların tepesinin tam ortasında bir adet tat porus’u gözlendi. Papilla fungiformis’ler yüzeyinden yapılan yüksek büyültmelerde, bütün gruplarda yüzey epitelinde çok küçük çukur (Micropit) ve çok küçük çıkıntılara (Microridge) rastlanıldı.

Sonuç olarak, papilla fungiformis’lerdeki ölçümlerde en hızlı artışın ilk 15 günlük dönemde olduğu, bu dönemden sonraki artışın 120. güne kadar yavaş bir hızla devam ettiği ve porus’u teşekkül etmiş fonksiyonel ilk tat tomurcuğuna postnatal 2. günde rastlandığı tespit edilmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]