[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 139-142
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
ADENOİD VE TONSİL DOKULARINDA Helicobacter pylori DNA’SININ PZR İLE BELİRLENMESİ AMACIYLA FARKLI PRİMER ÇİFTLERİNİN KIYASLANMASI
Yasemin BULUT1, Ahmet AĞAÇAYAK1, Erol KELEŞ2, Adnan SEYREK1, Zülal AŞÇI TORAMAN1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobilyoloji Anabilim Dalı, Elazığ– TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Elazığ– TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: PZR, H. pylori, Adenoid ve tonsil dokular

Bu çalışmanın amacı; adenoid ve tonsil dokularında Helicobacter pylori (H. pylori) DNA’sının polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile belirlenmesinde beş farklı primer çiftlerinin etkinliğini (16S rRNA, random kromozom sekansı, SSA geni, ureA ve glmM) kıyaslamaktır. Bu çalışmaya, 26 hastaya ait 65 doku örneği dahil edildi. Klinik örneklerden elde edilen DNA ile beş farklı gen bölgesine spesifik primerler kullanılarak PZR işlemleri gerçekleştirildi. PZR metodu sonucunda, 65 örneğin 16S rRNA primeriyle 16’sında (% 24.61), glmM primeriyle 15’inde (% 23.07), SSA primeriyle 14’ünde (% 21.53), random kromozom dizilimi primeriyle 10’unda (% 15.38) ve ureA primeriyle 7’sinde (% 10.76) H. pylori DNA’nın varlığı belirlendi. Çalışmanın verilerine göre, adenoid ve tonsil dokularında H. pylori DNA’sının PZR ile belirlenmesi için 16S rRNA ve glmM primerlerinin kullanılmasını önermekteyiz.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]