[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 159-166
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
KANITA DAYALI UYGULAMALAR VE HEMŞİRELİK
Sabire YURTSEVER, Meral ALTIOK
Mersin Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Programı, Mersin– TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kanıta Dayalı Uygulama, Araştırma Kullanımı , Hemşirelik

Bu derlemede son zamanlarda sıklıkla tartışılan Kanıta Dayalı Uygulama hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Bu kavramın tartışılmasının nedeni, araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasında yaşanan problemlerdir. Tüm sağlık bakım profesyonelleri için uygulamalarının en iyi kanıt üzerine temellendirilmesine olan gereksinim giderek artmaktadır. Kanıta Dayalı Uygulama kavramı ile ilgili düşünceler konusunda karmaşa yaşanmaktadır. Bu amaçla, kanıta dayalı uygulama için hemşire ve diğer sağlık profesyonellerinin işbirliği içinde çalışmalarını arttıracak çeşitli modellerden bahsedilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]