[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 179-183
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
TAVŞANLARDA DİKLORVOS’UN ELEKTROKARDİYOGRAM ÜZERİNE ETKİSİ
Nazmi ÇETİN1, Ali BİLGİLİ2, Dinç EŞSİZ3, Gökhan ERASLAN4
1Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Kayseri-TÜRKİYE
2Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara-TÜRKİYE
3Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Kars-TÜRKİYE
4Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Kayseri-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Elektrokardiyogram, Diklorvos, Tavşan

Bu çalışma, tavşanlarda akut diklorvos zehirlenmesinin elektrokardiyogram üzerine etkisini incelemek amacıyla yapıldı. Araştırmada, 3- 3.8 kg ağırlığında, 9 aylık, erkek, 8 adet Yeni Zelanda ırkı tavşan kullanıldı.

Kontrol değerleri elde etmek amacıyla ilaç uygulamadan önce tavşanların elektrokardiyogramları çekildi. Daha sonra hayvanlara tek doz olarak 37 mg/kg (oral LD50 1/2) diklorvos ağızdan verilerek her hayvanın 30. ve 60. dakikalarda II. derivasyonu yazdırıldı.

Diklorvosun elektrokardiyogram üzerinde başlıca dakika kalp atım sayısında anlamlı bir azalma (p<0.05) ve sinüs aritmisi oluşturduğu gözlendi. Diğer elektrokardiyografik parametrelerde ise istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik gözlenmedi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]