[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 185-187
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
ERİŞKİN SİNCAPLARDA (Sciurus vulgaris) TESTİSLERİN IŞIK MİKROSKOPİK YAPISI
Meryem KARAN1, Sema TİMURKAAN2, Ali AYDIN1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sincap, Testis, Histoloji

Bu çalışmada erişkin sincap testislerinin ışık mikroskobik yapısı incelendi. Bu amaçla 4 adet erişkin sincap kullanıldı. Sincap testislerinin dıştan tunica albuginea ile çevrili olduğu, tunica albuginea’nın iç kısmında kan damarları mevcut olduğu gözlendi. Organın içinde heterojen gruplar halinde tubuli seminiferi contorti bulunmaktaydı. Bunların hücre duvarlarında spermatogenik hücreler ve Sertoli hücreleri gözlendi. Tubuller arasındaki interstisyel bağdokuda kapillar Leydig hücre kümeleri mevcuttu.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]