[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 203-209
[ English ] [ PDF ]
SIĞIRLARDA ROTAVİRUS ENFEKSİYONUNUN EPİDEMİYOLOJİSİNDE GEBELİĞİN ROLÜ
Kezban CAN ŞAHNA1, Feray ALKAN2
1Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Kayseri / TÜRKİYE
2Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Ankara / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: BRV, epidemiyoloji, ELISA, PAGE.

Çalışma, yenidoğan ishalli buzağılarda rotavirus enfeksiyonunun sık olarak saptandığı Karaköy Tarım İşletmesinde gerçekleştirildi. İşletmeden 14 hafta boyunca, 20 adet ileri gebe sığırın bulunduğu Grup I, 5 adet düve, 5 adet yeni doğum yapmış ve 5 adet suni tohumlanmış olmak üzere 15 adet sığırın bulunduğu Grup II ve Grup I’deki annelerden doğan buzağılara ait toplam 479 adet gaita örneği rotavirus antijeni yönünden Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA), rotavirus nükleik asidi yönünden Polyacrylamide Gel Electrophoresis (PAGE) testi ile kontrol edildi. Elde edilen veriler; erişkin sığırların gebeliğin geç dönemleri ve özellikle doğum yaptıkları gün virus saçtıklarını, bunların buzağılarının muhtemelen annelerinden saçılan virus ile enfekte olduklarını ve işletmedeki diğer yeni doğanlar için enfeksiyon kaynağı olduklarını ortaya koymuştur.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]