[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 5, Sayfa(lar) 345-349
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Gebelik Boyunca ve Doğumda Serum Progesteron, Vitamin A, ß-Karoten ve Magnesyum Arasındaki İlişkinin Araştırlması
Hamit YILDIZ1, Erdal KAYGUSUZOĞLU2, Sedat YILDIZ3
1Fırat University Faculty of Veterinary Department of Obstetrics and Gynaecology Elazığ-TURKEY
2 Fırat University Bingöl Vocational High School Bingöl-TURKEY
3Kafkas University Faculty of Veterinary Department of Physiology Kars-TURKEY
Anahtar Kelimeler: Gebelik, progesterone, Vitamin A, β-karoten, Mg, inek

Bu çalışmada, toplam 12 inekte gebelik ayları ve doğum sonrası serum progesteron, vitamin A, ßkaroten ve magnesyum seviyeleri ve bu parametreler arasındaki ilişki araştırıldı.

Kan serumu (Mg) düzeyleri Atomik absorbsiyon spektrofotometresi, vitamin A ve ß-karoten apektrofotometre ve progesteron değerleri enzim immuno assay metoduna göre ölçüldü.

Progesteron düzeyinde gebeliğin 2. ayında (3.02±0.35 ng/ml) hafif bir artış, 3. aydan 6. aya kadar (2.43±0.24-2.44±0.24 ng/ml) azalma, 7. ayda (3.36±0.22 ng/ml) keskin bir artış, 8. ayda (3.79±0.35 ng/ml) pik düzeye ulaştığı ve doğum sonrasında 1 ng/ml altına düştüğü belirlendi. Serum progesteron vitamin A, β-karoten ve Mg düzeyleri gebelik dönemine göre değiştiği (P<0,001) tespit edildi. Gebelik boyunca progesteron-Mg (P<0,01), progesteron-vitamin A (P<0,05), progesteron-β-karoten (P<0,05) arasında pozitif korelasyonun olduğu belirlendi. Ayrıca vitamin A-β- karoten arasında da korelasyonun (P<0,01) olduğu görüldü.

Sonuç olarak, aynı şartlar altında beslenen ineklerde serum progesteron, vitamin A, β-karoten ve Mg düzeylerinin gebelik dönemi ve doğuma bağlı olarak değiştiği tespit edildi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]