[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 011-014
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tropikal Tayleriyozisli Sığırlarda Hemogram ve Bazı Serum Parametrelerindeki Değişiklikler
Ömer KIZIL1, Tolga KARAPINAR1, Engin BALIKÇI1, Meltem KIZIL2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sığır, Tayleriyozis, Biyokimyasal, Hemogram

Bu çalışma, tayleriyozisli sığırlarda aneminin derecesine bağlı olarak biyokimyasal parametrelerde şekillenecek değişiklikleri saptamak amacıyla yapılmıştır.

Bu çalışmada materyal olarak 30 adet tropikal tayleriyozisli sığır ile 10 adet klinik olarak sağlıklı sığır kullanılmış ve hasta sığırlar hematokrit değerlerine göre 3 ayrı gruba ayrılmıştır.

Sonuç olarak; tropikal tayleriyozisli sığırlarda biyokimyasal parametrelerden; glikoz, üre, trigliserid, total protein, albumin, total bilirubin, AST, ALT, CK, Na ve K düzeylerinin aneminin şiddetine bağlı olarak sağlıklı hayvanların değerlerine göre önemli farklılık gösterdiği belirlenmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]