[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 099-102
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Erken Dönem Stria Tedavisinde Triticum Vulgarenin etkinliği
Demet ÇİÇEK1, Selahattin KUMRU2, Fethiye ŞAHİN2, Yunus SARAL1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Stria, Triticum Vulgare

Stria derinin aşırı derecede gerilmesiyle oluşan kötü görünümlü lezyonlardır. Sağlık açısından herhangi bir soruna neden olmamakla birlikte, kozmetik etkisiyle hastaların yaşam kalitesini kötü yönde etkilemektedir. Biz bu çalışmada gebeliğe bağlı oluşan erken dönem strialar üzerinde topikal uygulanan Triticum Vulgare tedavisinin etkinliğini araştırdık.

12 gebe hastaya Triticum Vulgare ve 10 gebe hastaya da vazelin 4 ay süreyle uygulandı. Hastalar başlangıçta ikinci ve dördüncü haftalarda daha sonra aylık kontrollerde değerlendirildi. Tedavi öncesinde ve her kontrolde bir lezyon hedef olarak seçildi ve fotoğraflandı. Bu çalışma Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylandı (No: 192). Sonuç: Triticum Vulgare kullanan grupta iki ay sonunda strianın şiddetinde bariz azalma saptandı. Topikal uygulanan Triticum Vulgare erken dönem strialarda bariz düzelmeye neden oldu.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]