[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 5, Sayfa(lar) 183-185
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sağlık Bakanlığımızın Uyguladığı Hepatit B Aşılarının Sağladığı Anti-HBs Değerleri
Kaan DEMİRÖREN1, Uğur DEVECİ2, Saadet DEMİRÖREN2
1Çağrı Tıp Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Elazığ-TÜRKİYE
2Sarahatun Doğumevi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Anti-Hbs, Hepatit B Aşısı

Bu çalışmada Sağlık Bakanlığının çocuklarda rutin olarak uyguladığı hepatit B aşılarının etkinliğini araştırmak amaçlandı.

Çalışma için 2005 Mayıs ve 2006 Ekim tarihleri arasında polikliniğimize başvuran 516 çocuk hasta hepatit B aşıları açısından sorgulandı. Bu çocukların 500'ü (%96.9) Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı hepatit B aşısını, 16'sı (%3.1) eczaneden satın aldıkları özel hepatit B aşıları ile aşılanmışlardı. Çalışmamıza Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı aşılar yapılan çocuklar dahil edildi.

Vakalarımızın 269'u (%53.8) erkek, 231'i (%46.2) kız idi. Vakaların ortalama yaşı 55.5 ± 35.7 ay (aralık: 6-165 ay) idi. Ortalama anti-HBs değeri 260 ± 198 mIU/ml (aralık: 5-500) idi. Anti-HBs değerleri hastaların %10'unda negatif olarak bulundu. Son aşıdan sonra geçen süre dikkate alındığında 166 (%33.2) vaka grup A'yı (0-24 ay), 122 (%24.4) vaka grup B'yi (25-48 ay), 212 (%42.4) vaka grup C'yi (49 aydan fazla) oluşturdular. Anti-HBs değerleri grup A'da 335 ± 187 mIU/ml, grup B'de 229 ± 189 mIU/ml ve grup C'de 219 ± 196 mIU/ml bulundu. Grup A ile grup B ve C arasında istatistiksel farklılık mevcut iken (p<0.05), grup B ve C arasında fark gözlenmedi.

Toplumumuzda hepatit B aşıları için büyük oranda Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı aşılar tercih edilmektedir. Antikor düzeyinin aşılamadan sonra tespiti ve yıllar içerisinde takibi uygun olacaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]