[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 5, Sayfa(lar) 225-227
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Multinodüler Guatrlı Hastalarda Frozen Kesit İncelemenin Cerrahi Tercihe Etkisi
Refik AYTEN, Ziya ÇETİNKAYA
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Multinoduler guatr; Frozen tanı; Lobektomi

Tiroid cerrahisinde ameliyat sırasında çalışılan frozen kesit inceleme ameliyat şeklini yönlendirmede yaygın olarak kullanılmaktadır. Frozen çalışılan dokuda benign sonuç verilse bile malignensi ihtimali vardır. Bu endişe bazen cerrahinin genişliğini belirlemektedir. Bizde multinodüler guatrlı olgularda frozen çalışılan tiroid lobuna bir grub hastada lobektomi uyguladık. Bu olguların histopatolojik sonuçlarını diğer multinodüler guatrlı olgularla karşılaştırarak cerrahi tercihimizin yerinde olup olmadığını test etmeyi amaçladık.

Aralık 1996 ve Kasım 2006 tarihleri arasında multinodüler guatr tanısıyla 474 hasta ameliyat edildi. Ameliyat esnasında frozen kesit inceleme yapılan ve sonucu benign olan 167 hasta çalışmaya alındı. Hastalar Frozen kesit inceleme yapılan tarafa total lobektomi uygulananlar (grup 1) ile subtotal lobektomi yapılanlar (grup 2) olarak gruplandırıldı. İki grup kesin histopatolojik tanı ve ameliyat sonrası komplikasyonlar yönünden karşılaştırıldı.

Ameliyat esnasında frozen kesit inceleme yapılan ve sonucu benign olan 167 hastanın 90'ına lobektomi, 77' sine de subtotal tiroidektomi yapıldı. Lobektomi yapılan 3, subtotal tiroidektomi yapılan 3 hastada kesin histopatolojik tanı papiller kanser idi. Bu hastalara daha sonra tamamlayıcı tiroidektomi yapıldı. Ameliyat sonrası lobektomi yapılan bir hastada kanama oldu. Grup 1'de %6,6 ve Grup 2'de %3 geçici hipoparatiroidi gözlendi.

MNG lı hastalarda frozen tanının belli oranda yanılma olasılığı vardır. Bu olasılık frozen çalışılan tiroid lobunun tamamen veya subtotal çıkarılması ile değişmemektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]