[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 5, Sayfa(lar) 229-231
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Parotisin Primer Yassı Epitel Karsinomu (Olgu Sunumu)
Gülçin CİHANGİROĞLU, Yakup TAŞKIN, Mehmet Reşat ÖZERCAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Parotis, Primer yassı epitel karsinomu

Parotisin primer yassı epitel karsinomu ender görülen ve kötü prognozlu bir tümördür. Bu nedenle olgumuzu literatür bilgileri ışığı altında sunmayı amaçladık.

Yüzünün sol tarafında şişlik, göz kapağının kapanmaması yakınması ile merkezimize başvuran ve fizik muayenesinde sol parotiste kitle ve fasyal paralizi belirlenen 76 yaşındaki kadın hastaya kitle rezeksiyonu ile birlikte total parotidektomi uygulandı. Çıkarılan doku örneğinin histopatolojik değerlendirmesi sonucunda parotiste primer yassı epitel karsinomu tanısı konuldu.

Parotisin diğer primer ve metastatik tümörleri ile ayırıcı tanısı için dikkatli bir klinik ve histopatolojik inceleme gerekir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]