[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 5, Sayfa(lar) 237-240
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
POEMS Sendromu: Olgu Sunumu
Tahir Kurtuluş YOLDAŞ, Hava D. KEKLİKOĞLU, Yıldız ÇORUH, Bülent GÜVEN
Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H., 3. Nöroloji Kliniği, Ankara-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: POEMS sendromu, CIDP, Polinöropati

POEMS sendromu, tipik olarak polinöropati, organomegali, endokrinopati, monoklonal gammopati ve deri değişikliklerinin görüldüğü multisistem nadir bir hastalıktır.Sıklıkla polinöropatinin ilk semptom olması ve karekteristik özelliklerinin Kronik İnflamatuar Demyelinizan Polinöropati (CIDP)'ye benzemesinden dolayı yanlışlıkla CIDP tanısı alır. CIDP'de tedaviye iyi yanıt alınabilirken POEMS'te aynı tedavi etkili olmaz. Biz bu bildiride; kas güçsüzlüğü, belirgin halsizlik ve ekstremitelerde parestezi ile ortaya çıkan, yüksek doz immun globulin tedavisine yanıt alınamayan, progresif polinöropatili bir POEMS olgusunu sunuyoruz.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]