[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 017-020
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tavşanlarda Tam Kalınlıkta Deri Yaralarında Propolis ve Silver Sulfadiazine'in Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Yesari ERÖKSÜZ1, İbrahim CANPOLAT2, Sibel SİLİCİ3
1University of Firat Veterinary Medicine Department of, Patology Elazig-TURKEY
2University of Firat Veterinary Medicine Department of, Surgery Elazig-TURKEY
3University of Erciyes Safiye Çıkrıkçıoğlu hight School, Department of Animal Health and Production Kayseri-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Yara iyileşmesi, propolis, silver sulfadiazine, tavşan

Propolis ve silver sulfadiazine'in yara iyileşmesi üzerine etkileri kalitatif ve kantitatif parametreler ile histopatolojik bulgular değerlendirilerek saptandı. On tavşanın sırt bölgesinde üçer tam kalınlıklı toplam 30 tane yara oluşturuldu. Yaraların 10 tanesi propolis, 10 tanesi silver sulfadiazine ve 10 tanesi kontrol olarak gruplandırıldı. Yaralara her gün propolis %50 kremi, SS ve bepanthane kremi (kontrol) uygulandı. Postoperatif dönemde yara genişlemesi, kontraksiyonu ve epitelizasyon kantitatif olarak analiz edildi. Sonuç olarak propolisin diğer gruplara göre daha iyi bir yara iyileşmesi sağladığı saptandı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]