[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 113-118
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yenidoğanda Non-Farmakolojik Ağrı Yönetimi
Esma DEREBENT1, Rana YİĞİT2
1Bozok University School for Health Sciences, Yozgat-TURKEY
2Mersin University School for Health Sciences, Mersin-TURKEY
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan; ağrı, farmakolojik olmayan uygulamalar, kanıta dayalı uygulama

Ağrı insanoğlunun deneyimlediği karmaşık ve çok boyutlu bir olgudur. Ağrı, çocuk ya da yetişkin tüm insanların fiziksel, duygusal ve sosyal yönlerini etkileyen korku, anksiyete ve depresyon gibi ciddi ruhsal sorunları beraberinde getiren bir deneyimdir. Bu nedenle de yenidoğanın ağrı durumunun acilen değerlendirilmesi ve ele alınması önemlidir. Ağrı da fizyolojik ve davranışsal değişkenler, metobolik parametreler ve hormon düzeyleri değerlendirilerek uygun hemşirelik yaklaşımları geliştirilebilir. Yenidoğanların ağrı yönetiminde sağlık profesyonelleri ağrının değerlendirilmesi, ortadan kaldırılması ve azaltılmasından sorumludur. Ağrı algılamasını azaltmak için farmakolojik ve farmakolojik olmayan yöntemler birlikte uygulandıklarında etkinlikleri artmaktadır. Bu makalede sağlık profesyonellerinin yenidoğan ağrı yönetiminde bağımsız olarak kullanabilecekleri kanıta dayalı uygulama örnekleri (kanguru bakımı, emzik, sukroz, pozisyon değişikliği, müzik vs.) tartışılmaktadır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]