[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 5, Sayfa(lar) 299-301
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Köpekte Distal Radioulnar Sinostozis ve Büyüme Deformitesi'nin Sağaltımı
Ali Said DURMUŞ, Emine ÜNSALDI
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Büyüme deformitesi, sinostozis, otojen yağ dokusu, köpek

Bu çalışmada radius-ulnasında büyüme deformitesi ile birlikte sinostozis bulunan bir olguda operasyon tekniği ve otojen yağ dokusu kullanımı tanımlandı.

Olguyu sağ ön ekstremitesinde büyüme deformitesi bulunan 4 yaşındaki, erkek, melez bir köpek oluşturdu. Olgunun carpal ekleminde valgus deformitesi bulunmaktaydı ve ayağında 45° eksternal rotasyon gözlendi. Radyografik kontrollerde distal radius ve ulna arasında sinostozis saptandı. Sinostozis genel anestezi altında operasyonla ayrıldı. Distal radiusta deformite için kama osteotomi gerçekleştirildi, distal ulnaya ise transversal osteotomi yapıldı. Gluteal bölgeden alınan otojen yağ dokusu sinostozis'in yeniden oluşumunu engellemek için radius ve ulna arasına yerleştirildi. Radius'un fiksasyonu, distal ve proksimal fragmentlerin her ikisinden de geçen iki adet çapraz pin ve plaka ve vidalar aracılığıyla gerçekleştirildi. Köpek 1. ayın sonunda normal olarak yürümeye başladı. Birinci ayın sonunda kırık kaynaması gerçekleşmişti ve sinostozis'in tekrar şekillenmediği gözlendi. Fiksasyon araçları 4. ayın sonunda uzaklaştırıldı.

Bulgular, radius ve ulna'daki deformitenin düzeltilmesinde kama osteotomisinin, sinostozisin yeniden oluşumunun önlenmesinde de otojen yağ dokusu kullanımının yararlı olduğunu göstermiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]