[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 117-118
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Sığırda Eperythrozoon wenyoni (Adler ve Ellenbogen,1934) ve Haemobartonella bovis(Donatin ve Lestoquard,1934) Enfeksiyonu
Cem Ecmel ŞAKİ, Edip ÖZER
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sığır, Eperythrozoon, Haemobartonella

İştahsızlık, halsizlik, yüksek ateş ve anemi semptomu gösteren 3 yaşında montofon bir ineğin giemsa ile boyalı kan frotileri yapıldı. Bunların mikroskopik muayenelerinde; eritrositlerin yüzeyinde, 1-50 adet arasında değişen sayıda yuvarlak şekilde Eperythrozoon wenyoni, eritrositlerin çevresinde zincir şeklinde Haemobartonella bovis ile birkaç tane Theileria sp. bulundu.

Türkiye'de klinik olarak yoğunlukla E. wenyoni, daha az yoğunlukta H. bovis'in görüldüğü hasta bir sığıra ilk kez rastlandığı bu çalışma ile ortaya kondu.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]