[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 135-139
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ratlarda Yanık Yaralarının İyileşmesi Üzerine Kollagenaz ve Silver Sulfadiazine'in Etkilerinin Karşılaştırılması
Ali Said DURMUŞ1, Mehmet Cengiz HAN1, İhsan YAMAN2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksekokulu, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kollagenaz, silver sulfadiazine, yanık, rat

Bu çalışma ratlarda yanık yaralarının iyileşmesinde kollagenaz ve silver sulfadiazine'in (SSD) karşılaştırmasını yapmak için gerçekleştirildi. Altmış Wistar albino rat üç eşit gruba bölündü. Bütün ratların sırtlarında yanık modeli oluşturuldu. Yanık bölgeler günlük olarak, birinci, ikinci ve üçüncü gruplarda sırasıyla kollagenaz, SSD deri kremi ve cold cream (kontrol) ile kaplandılar. On ve 21 gün sonra histopatolojik muayeneler için ratlar anestezi altına alınarak her gruptan 10 hayvandan yanık uygulanan deri örnekleri alındı. Sonuç olarak, kollagenaz merhem uygulamasının rat modelinde deri yanıklarının iyileşmesi üzerinde anlamlı derecede etkili olduğu belirlenmiştir (P< 0.0001).

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]