[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 057-062
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Şap Aşısı Uygulanan Besi Sığırlarında AD3E ve C Vitamini Uygulamalarının Serum Protein Fraksiyonları Üzerine Etkileri
Ömer KIZIL, Yusuf GÜL
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sığır, serum elektroforezi, şap aşısı, vitamin AD3 E ve C

Bu çalışmada, besi sığırlarında şap aşısı ve eş zamanlı uygulanan AD3E ve C vitaminlerinin serum protein fraksiyonlarında neden oldukları değişimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın materyalini yaklaşık bir yaşında, montofon ırkı, klinik olarak sağlıklı, 48 adet besi sığırı oluşturmuştur. Araştırmada kullanılan hayvanlar her grupta 12 hayvan olacak şekilde, aynı ortamda bakım beslemesi yapılan hayvanlar arasından rastgele 4 gruba (A, B, C ve D) ayrılmıştır. A grubundaki sığırlara sadece şap aşısı, B grubundaki sığırlara şap aşısına ilaveten aşılama sırası ve sonrası 3. günde C vitamini, C grubundaki sığırlara şap aşısına ilaveten aşılama sırasında AD3E vitamini ve D grubundaki sığırlara ise şap aşısına ilaveten aşılama sırası ve sonrası 3. günde C vitamini ile aşılama sırasında AD3E vitamini uygulanmıştır. Serum total protein düzeyleri Biuret metodu ile serum elektroforez işlemi ise Laemmli yöntemi ile belirlenmiştir. Sonuçta, bağışıklığın göstergesi olan gama globulin düzeyleri C ve D gruplarında diğer gruplara nazaran önemli derecede (p<0.001) yüksek saptanmış ve aşılama ile beraber AD3E ve C vitamini uygulamalarının bağışıklık üzerine olumlu etkileri belirlenmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]