[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 103-105
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Keçide Traumatik Retikuloperikarditis
Aydın ÇEVİK1, Necati TİMURKAAN1, Fethi YILMAZ2
1Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulu Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Keçi, patoloji, traumatik retiküloperikarditis

Bu çalışmada bir keçide rastlanan traumatik retikuloperikarditis olgusu tanımlandı. Olguda, klinik olarak genel sağlık durumunda kötüleşme ve solunum güçlüğü, makroskobik olarak, karın boşluğunda sıvı birikimi ve lokal fibrinli peritonitis gözlendi. Retikulumun anteroventral bölgesi ile diyafram arasında şiddetli fibröz yapışmalarla birlikte 5 cm uzunluğunda paslı bir iğne vardı. Gögüs boşluğunda purulent bir eksudat, akciğerin sol apikal lobu ile perikard arasında da fibröz yapışmalar belirlendi. Perikard boşluğunda aşırı kanamaya bağlı kalp tamponadı tablosu gözlendi. Gögüs ve karın boşluğunda ayrıca çok sayıda apselere rastlandı. Histopatolojik olarak, retikulum, perikard, epikard ve akciğerlerde fibrinopurulent yangısal bir reaksiyon gözlendi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]