[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 3, Sayfa(lar) 129-132
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Atık Sığır Fetuslarında Chlamydophila abortus' un Mikrobiyolojik Kültür ve PZR ile Saptanması
Ayşe KILIÇ1, Hakan KALENDER2, Adile MUZ3
1Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksek Okulu, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Süleyman Demirel Keban Meslek Yüksek Okulu, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Chlamydophila abortus, sığır fetusu, PZR, kültür

Bu çalışmada abort yapan 47 sığıra ait fetusun doku örnekleri Chlamydophila abortus yönünden polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ve mikrobiyolojik kültür yöntemleriyle incelendi. 47 fetusun 3'ünde C.abortus DNA'sı saptandı. PZR pozitif örneklerin tümü kültür pozitifti.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]