[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 1, Sayfa(lar) 049-052
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Haemobartonellosis
Cem Ecmel ŞAKİ, Edip ÖZER
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Fare, Köpek, Kedi, Sığır, Haemobartonellosis

Dünyanın her yerinde hayvanlarda yaygın olan Haemobartonella türleri, Türkiye'de; sığır, fare, kedi ve köpeklerde tespit edilmiştir. Haemobartonella kanda ikiye bölünerek çoğalır. Eritrositlerin üzerinde yan yana dizilmiş coccilerden oluşan ince çubuklar halinde görülürler. Plasmada nadiren serbest olarak bulunurlar. Enfeksiyonu genellikle belirsizdir. Nadiren klinik hastalık oluştururlar. Splenektomi etkenlerin daha fazla ve daha kolay görülmelerini sağladığı gibi klinik semptomları da alevlendirir. Anemi gelişmiş, dalağı büyümüş ve splenektomi yapılmış hayvanlarda hastalık göz önüne alınmalıdır. Genelde Arthropoda ile taşınan etkenler oral ve parenteral yollarla da nakledilebilir. Tetracycline, oxytetracycline, chlortetracycline, neosalvarsan ve aureomycine tedavide oldukça etkilidir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]