[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 2, Sayfa(lar) 099-105
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Eperythrozoonosis
Cem Ecmel ŞAKİ, Edip ÖZER
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Fare, Koyun, Keçi, Sığır, Domuz, Eperythrozoonosis

Dünyanın her yerinde hayvanlarda yaygın olan Eperythrozoon türleri, Türkiye'de sadece sığır ve farelerde tespit edilmiştir. Eperythrozoon türleri kanda ikiye bölünerek çoğalırlar. Çok sayıda yuvarlak, yüzük, çomak, dikdörtgen veya çok şekilli formlarda yığınlar halinde eritrositlerin yüzeyinde ve plasmada serbest olarak bulunurlar. Hastalık zayıf bir parasitemi, hafif anemi, hafif ateş ve icterus ile seyreder. Splenektomi çok yüksek bir parasitemi üretir. Anemi gelişmiş, dalağı büyümüş ve splenektomi yapılmış hayvanlarda hastalık göz önüne alınmalıdır. Etkenlerin tabii naklinden Arthropoda sorumludur. En önemli vektörlerin kan emen bitler olduğu bilinmektedir. Etkenler oral ve parenteral yollarla nakledilebilir. Tetracycline, oxytetracycline, chlortetracycline, neosalvarsan, aureomycine ve arsenik tedavide oldukça etkilidir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]