[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 135-139
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Köpekte Oral Papillomatozis ve Cyclophosphamide ile Sağaltımı
Cihan GÜNAY1, Aydın SAĞLIYAN1, Mustafa ÖZKARACA2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Oral papillomatozis, köpek, kemoterapi

Bu olguda 7 aylık pointer ırkı erkek bir köpekte karşılaşılan yaygın ve kronik oral papillomatozis'in kemoterapi ile sağaltımı ve elde edilen klinik sonuçların sunulması amaçlanmıştır. Olgu, 3-6 mg/kg dozunda ve birer hafta arayla 4 kez İV cyclophosphamide uygulanarak başarıyla sağaltılmış, yaygın ve kronik oral papillomatozis sağaltımında cyclophosphamide kullanılarak yapılan kemoterapinin etkin bir sağaltım seçeneği olacağı kanısına varılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]