[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 105-109
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tavşanlarda Biberiye (Rosemarinus officinalis) Ekstraktının Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri
Rahşan YILMAZ1, Zafer ÖZYILDIZ1, Füsun TEMMAOĞULLARI2, Ali HAYAT3
1Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, TÜRKİYE
2Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, TÜRKİYE
3Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Şanlıurfa, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Histopatoloji, Rosemarinus officinalis, tavşan, yara iyileşmesi

Bu araştırmada, %5'lik Rosemarinus officinalis (biberiye) ekstraktının yara iyileşmesi üzerine etkileri iyot çözeltisi ve serum fizyolojik ile karşılaştırılmalı olarak günlük gözlem, histopatolojik ve istatistiksel yöntemlerle incelendi. Çalışmada 6 erkek, 6 dişi Yeni Zellanda tavşanı kullanıldı. Her tavşanın sırt bölgesine deneysel olarak 3.14 cm çapında üçer adet, tam katlı yara oluşturuldu. Bu yaralardan birine günlük olarak %5'lik biberiye ekstraktı, diğerine %10'luk povidone-iyot solüsyonu ve sonuncusuna ise kontrol amaçlı %0.9'luk serum fizyolojik içeren gazlı bez tamponu uygulandı. Tüm hayvanların yara çapları 4, 7, 10 ve 14. günlerde kumpasla ölçüldü ve her defasında saat yönünde ilerleyerek farklı bölgelerden biyopsi örnekleri alındı. Yara iyileşmesi, histopatolojik olarak nötrofil ve makrofaj infiltrasyonları ile fibrosit, fibroblast proliferasyonu, kollagen birikimi, epitelizasyon ve damarlaşma yönünden değerlendirildi. Bu çalışmanın amacı, biberiye ekstraktının yara iyileşmesi üzerindeki etkisinin iyot ve serum fizyolojik solüsyonları ile karşılaştırmalı olarak incelenmesidir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]