[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 081-086
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tavşan Karaciğer Arginazının Optimize Edilmesi ve Dokulardaki Dağılımı
Nevher ERDEM, Mine ERİŞİR
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Tavşan, arginaz, optimizasyon

Tavşan karaciğer arginazı için optimal şartlar ve dokulardaki dağılımının araştırıldığı çalışmada bir yaşında 6 adet New Zelland tavşanının dokuları kullanıldı. Tavşan karaciğer doku arginazı için preinkübasyon ısısı 65°C, preinkübasyon zamanı 13 dakika, inkübasyon zamanı 10 dakika ve optimum pH 10 olarak saptanmıştır. En yüksek aktiviteyi 2 mM MnCl2 konsantrasyonunda veren enzimin L-arginine karşı olan Km'i 1.6 mM olarak saptanmıştır. Sonuç olarak enzimin aktivasyonu için Mn+2 iyonlarının ve 65 °C'de preinkübasyonun gerekli olduğu tespit edilmiştir. Karaciğer, böbrek, kalp, uterus, beyin, dalak, bağırsak, yemek borusu, kas, dil, akciğer, mide, soluk borusundan alınan örneklerde en yüksek aktivite karaciğer, en düşük aktivite soluk borusunda saptanmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]