[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 087-092
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Beyaz ve Bronz Hindilerin (Meleagris gallopavo) Entansif ve Yarı Entansif Şartlarda Bazı Verim Özelliklerinin Karşılaştırılması: I. Büyüme Performansı
Hatice ÖZER, Orhan ÖZBEY
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Beyaz hindi, bronz hindi, entansif, yarı entansif, büyüme performansı

Bu araştırma hindilerin gelişme performanslarına genotip, cinsiyet ve besi şeklinin etkisinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma materyali olan beyaz ve bronz hindi palazları cinsiyet ve besi şekli ayrımı yapılmadan 8 hafta süresince kontrollü kümeslerde büyütülmüşler, 15, 30, 45 ve 60. gün canlı ağırlıkları interpolasyonla tespit edilmiştir.

Beyaz ve bronz hindilerin 8. hafta canlı ağırlıkları sırasıyla 1711.44 g ve 1318.08 g olarak belirlenmiştir. Cinsiyet ve besi şekli ayrımı yapıldıktan sonra kesime kadar olan süre sonunda entansif gruba ait beyaz hindilerin erkek ve dişilerin canlı ağırlıkları 6205.9 ve 4750.0 g, bronz hindilerin erkek ve dişileri 5258.0 ve 4112.9 g, yarı entansif gruba ait beyaz hindilerin erkek ve dişileri 5631.8 ve 4577.7 g, bronz hindilerin erkek ve dişileri 5028.9 ve 4133.0 g, olarak tespit edilmiştir. Her iki genotip grubuna cinsiyet ve besi şeklinin etkisi önemli bulunmuştur (P<0.001). Her iki genotipin erkekleri dişilerinden, entansif gruplar da yarı entansif gruplarından daha fazla yem tüketmişlerdir (P<0.01, P<0.001).

Bu çalışmada; etlik piliç üretiminde ve pazarlanmasında yaygın olan entegrasyona benzer bir modelin hindicilikte de uygulanabilirliği ve alternatif kanatlı yetiştiriciliğinde yararlı olabileceği ve bronz hindilerin yarı entansif, beyaz hindilerin ise entansif tarzda yetiştirilmesinin uygun olabileceği sonucuna varılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]