[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 105-108
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Poliorşidizmli Bir Köpekte Görülen Seminom Olgusu
Ayhan ATASEVER1, Murat KİBAR2, Gültekin ATALAN2, Duygu YAMAN1
1Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kayseri, TÜRKİYE
2Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Kayseri, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Köpek, poliorşidizm, seminom

Bu çalışmanın materyalini, 4 yaşlı Collie ırkı erkek bir köpekten operasyon ile alınan iki kitle oluşturdu. Klinik olarak durgun ve halsiz olan hayvanda, göz konjunktivaları ve gingiva solgundu. Vücut ısısı 38.2 ºC, solunum hızı 28/dakika olarak ölçüldü. Hayvanın testislerinde ilk şişkinlik 4 ay öncesinde fark edilmiş olup, herhangi bir sağaltım uygulanmadığı, iştah azalması dışında idrar ve gaita ile ilgili herhangi bir problemin görülmediği anlaşıldı. Skrotum içerisinde 2 adet testis palpe edilebilmekteydi. Ekstraabdominal yerleşimli skrotumun kranialinde, penisin her iki yanında karnın ventralinde 2 parçalı olarak, sol taraftaki yaklaşık 13x5 cm, sağ taraftaki ise 8x3 cm boyutunda olan kapsüllü iki kitleye cerrahi ekstirpasyon yapıldı. Kapsülle çevrili olan bu kitlelerin kesit yüzleri gribeyazımtırak renkte olup, 1-2 cm çaplı kırmızı renkli kanama alanlarının varlığı dikkati çekti. Mikroskobik olarak, çoğunluğu diffuz yerleşim gösteren, tubuler yapının kaybolduğu yuvarlak ve polihedral şekilli hücrelerin yığınlar oluşturduğu, yer yer ince bir bağ dokudan oluşmuş ince bir stroma ile ayrılan tümör hücreleri tüm testisi kaplamıştı.

Sonuçta, klinik, makroskobik ve mikroskobik olarak incelenen bu olguya poliorşidizm (4 testis) ve ekstirpe edilen kitlelere de benign seminom tanısı konuldu.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]