[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 109-113
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Diyabet, Yara İyileşmesi ve Sperm Kalitesi Üzerine Akupunkturun Önemi
Ömer ATALAR1, Gaffari TÜRK2, Abdurrauf YÜCE3, Ali Osman ÇERİBAŞI4, Ahmet KAVAKLI5, Mustafa SÖNMEZ2, Mehmet Cengiz HAN6
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
5Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
6Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Akupunktur, diyabet, yara iyileşmesi, sperm kalitesi

Akupunktur; fonksiyonel, geriye dönüşümlü hastalık ya da bozuklukların tanısı ve/veya sağaltımı için deride kendiliğinden bulunan basınca hassas ve önceden yerleri kesin olarak belirlenmiş bazı anatomik nokta ya da noktaların iğnelenmesidir. Dünyada artan ilgi ivmesinin aksine, ülkemizde akupunktur önemini yitirmese de, projeleri çok fazla destek bulmayan, bu sebeple araştırmacıların da fazla irdelemediği bir alan olarak varlığını sürdürmektedir. Pahalı teknik donanımlar, nitelikli personeller ve uzun araştırma süreçleri istemeyen akupunktur tedavi yöntemleri; en kısa zamanda, en ucuz maliyetle, en az yan etki ve en kolay uygulama olanakları ile hem bilime hem de ekonomiye önemli katkılar sağlayabilme imkânlarına sahiptir.

Yapılan literatür taramalarında; yara iyileşmelerindeki gecikmeler ve düşük sperm kalitesi üzerine akupunktur uygulamalarının olumlu sonuçlar verdiğine yönelik çok sayıda çalışma tespit edilmiş; ancak derlemeye konu olan diyabet kaynaklı yara iyileşmeleri ve sperm kalitesi üzerine akupunktur uygulamalarının iyileştirici etkisiyle ilgili ayrıntılı bir derlemeye rastlanılmamıştır. Bu derlemenin alanındaki bilgi birikimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]