[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 099-100
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Uzun Süre (20 Yıl) Kapalı Kalan Nazal Pasajın Akciğer Parankimi Üzerine Etkileri: Olgu Sunumu
Serdar ALTUN1, Aysun YILDIZ ALTUN2
1Harput Devlet Hastanesi, Plastik Cerrahi Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
2Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kapalı nazal pasaj, uzun dönem etki, akciğer amfizemi

Burun rekonstrüksiyonu ilk defa milattan önce 600'lü yıllarda Samhita tarafından tanımlanmıştır. Samhita, burun rekonstrüksiyonu için günümüzde halen kullanılan alın flebini tarif etmiştir. Daha sonraları 1597 yılında İtalyan cerrah Gaspare Tegliacozzinin tanımladığı geciktirilmiş kol flebi ile burun rekonstrüksiyonu avrupada popüler hale gelmiştir. Hastanemize başvuran 65 yaşındaki kadın hastanın şikayeti burun deliklerinin olmaması ve nefes almada güçlük idi. 20 yıl önce burun ucunda gelişen defekt üzerine Tagliacozzi flebi ile burun rekontruksiyonu yapılarak ve burun delikleri de anatomik olarak oluşturulmuş ancak oluşturulan burun delikleri operasyondan yaklaşık 1 yıl sonra kendiliğinden kapanmış. Hasta bu süreden sonra sadece ağız solunumu yapmaya başlamış. Olgumuzun çekilen toraks tomografisinde akciğerinde iki taraflı amfizem saptandı. Alkol ve sigara kullanma öyküsü olmayan, geçirilmiş akciğer hastalığı ve enzim anomalisi olmayan hastanın amfizemi burun deliklerin kronik uzun süreli tıkanıklığına bağlandı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]