[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-042
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İnferior Vena Kava Leiomyosarkomu
Ayşe MURAT AYDIN
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Leiomyosarkom, inferior vena kava, Leiomyosarcoma, inferior vena cava

Nadir olan inferior vena kava leiomyosarkomu kadınlarda daha sık görülmektedir. Klinik belirtileri nonspesifik olduğundan dolayı hastalığın erken tanısı çok zordur. Bu tümörün primer ve metastatik lezyonlarının radyolojik özelliklerini sunuyoruz. Radikal rezeksiyon uygulanamamasına rağmen olgumuzun uzun bir sağ kalıma sahip olması ilginçti.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]