[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 057-060
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sığırların Normal Doğum ve Güç Doğumunda Eritrosit Arginaz Aktivitesi ve Plazma Nitrik Oksit Düzeylerinin Karşılaştırılması
Başak HANEDAN1, Murat YÜKSEL2, Fatih Mehmet KANDEMİR3, Fulya BENZER4, Mine ERİŞİR5
1Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum, TÜRKİYE
2Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Sivas, TÜRKİYE
3Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Erzurum, TÜRKİYE
4Tunceli Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Tunceli, TÜRKİYE
5Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Güç doğum, normal doğum, arginaz, nitrik oksit, sığır

Bu çalışma sığırların normal doğum ve güç doğumunda eritrosit arginaz aktivitesi ve plazma nitrik oksit (NO) düzeylerini belirlemeyi ve bu parametreleri kıyaslamayı amaçladı. Çalışma materyali 3 ila 8 yaşında 16 sığırdan oluştu ve Fırat Üniversitesi Doğum ve Jinekoloji Kliniğine gebelik periyodunun sonunda doğum için getirildi. Normal doğum ve güç doğum yapan sığırların kan örnekleri doğumdan sonra ilk yarım saat içinde jugular venden heparinli kan toplama tüplerine alındı, 3000 rpm 10 dakika süre ile santrifüj edildi. Plazma NO düzeyleri ve eritrosit arginaz aktiviteleri ölçüldü. Normal doğum yapan sığırlarda eritrosit arginaz aktivitesi güç doğum yapan sığırlardakine göre önemli düzeyde yüksekti (P<0.01) ve normal doğum yapan sığırlarda plazma NO düzeyi güç doğum yapan sığırlardakine göre önemli düzeyde düşüktü (P<0.05). Sığırlarda düşük eritrosit arginaz aktivitesi ve yüksek plazma NO düzeyinin güç doğumda rolü olabileceği kanısına varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]