[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-004
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Changes in Antioxidant Parameters in Cattle with Tuberculosis
Ömer KIZIL1, Yunus KELTEK2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Refahiye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Erzincan, TÜRKİYE
Keywords: Antioxidant, lipid peroxidation, cattle, tuberculosis

The study was conducted to detect the changes in antioxidant parameters in cattle with tuberculosis. The study was carried out on 30 cattle consisting of 15 cattle with tuberculosis and 15 healthy cattle. Intradermal purified protein derivative (PPD) mamalian tuberculin test was used for diagnosis of tuberculosis. Blood samples were taken from the jugular vein of the animals and analyzed as soon as possible. Although significant differences were determined in malondialdehide (MDA), glutathion peroxidase (GSHPx), glutatione (GSH), vitamin E and vitamin C levels between the groups, the significant changes were not determined in the catalase and vitamin A levels. In conclusion, important changes were determined in the lipid peroxidation and antioxidant parameters in the cattle with tuberculosis.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]