[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 2, Sayfa(lar) 141-144
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Platelet Rich Plasma (PRP) Application in a Dog with Tongue Necrosis
Duygu DALGIN1, Yücel MERAL1, Taylan ONYAY2, Metin ÇENESİZ3
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun, TÜRKİYE
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun, TÜRKİYE
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Samsun, TÜRKİYE
Keywords: Dog, platelet rich plasma, PRP, tongue necrosis

This case report describes the clinical effects of platelet rich plasma (PRP) therapy in a 6 year old, male cocker spaniel with necrotic, ulcerative, inflammatory glossitis. PRP is a method, part of regenerative medicine, is an autologous and easily applied method with literature reports on its regenerative efficiency, but is not benefited properly in veterinary medicine. The authors state that consideration of this method within endication would bring clinical success in related areas.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]