[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 009-014
[ Turkish ] [ PDF ]
Right Ventricular Hypertrophy and Ascites in Broiler Chicks
İhsan YAMAN, Aydın ÇEVİK
Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksek Okulu,Elazığ-TÜRKİYE
Keywords: Ascites,Right Ventricular Hypertrophy,Broiler

In this study,200 broiler chicks,23-42 days old with right ventricular hypertrophy and ascites were examined macroscopically and microscopically. Macroscopically, considerable amount of transudate,in yellowish colour and coagulated when exposed to air in abdominal, thoracal and pericardial cavity was noted. Enlargement and red-bluish colour of the liver,severe dilatation and right ventricular hypertrophy in the heart,oedema and congestion in lungs were also observed. Microscopically, hyperaemia, hemorrhage, sinusoidal dilatation and degeneration in hepatocytes were detected. Inter and intramuscular oedema,degeneration and necrosis in muscle fibers in the right ventriculum of heart and oedema and hemorrhage in lungs were also detected.

[ Turkish ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]