[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 049-050
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
EVENTRATIO OMASI AND ITS OPERATIVE TREATMENT IN A SHEEP
Halil Selçuk BİRİCİK, Nihat ŞINDAK, Haydar ALBAYRAK
Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Şanlıurfa – TÜRKİYE
Keywords: Eventration, Omasum, Sheep

In this report, diagnosis and operative treatment of eventratio omasi encountered in a 4 year old Akkaraman sheep were summarised.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]