[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 083-086
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Somatostatin Immunoreactivity of Olfactory Bulb in the Porcupines (Hystrix cristata)
Mine YAMAN1, Ali BAYRAKDAR1, Ömer ATALAR2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Keywords: Endocrine cells,İimmunohistochemistry, Olfactory bulb, Hystrix cristata

In this study immunohistochemical examination of the olfactory bulb in the porcupines was conducted. For this purpose, two adult porcupine olfactory bulbs were used. The tissue was applied on routine immunohistochemistry procedure and immunohistochemical staining was carried out by using the peroxidase-antiperoxsidase (PAP) method. In immunohistochemical examination, somatostatin immunoreactive (IR) cells were located in periglomeruler region, external pleksiform layer and granular cell layer of the olfactory bulb.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]