[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 181-183
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
The Outcomes of Amniocenthesis and Cordocentesis Between 2000-2005 in Medical Biology and Genetics Department of Fırat University Medical Faculty
Hüseyin YÜCE, Deniz EROL, Ebru ETEM, Ülkü ÖZBEY, Ş. Derya DEVECİ, İbrahim TEKEDERELİ, Gülay GÜLEÇ CEYLAN, Halit ELYAS
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Keywords: Amniocentesis ,chromosomal abnormalities

In our study, we evaluated fetal chromosome analyses from 502 amniotic fluid and 48 cord blood, in our department, from 2000 to 2005, retrospectively. We established chromosomal anomalies in 23 (%4.58) cases from 502 amniocenthesis cases. Six cases were trisomy 21, two were trisomy 13 and two were trisomy 18. Totally, 10 (%1.99) cases had numerical abnormalities. The structural chromosomal anomalies were determined in 7 cases as heterochromatic region growth, 3 cases as inversions and 3 cases as translocations. In total, 13 cases of all had structural anomalies. We determined 3 numerical anomalies (trisomy 13,18,21) in 48 cases of cordocentesis. The indications of amniocentesis and cordocentesis were classified as advanced maternal age, high risk at the triple test, both advanced maternal age and high risk at the triple test, anomalies in ultrasonography, having a livebirth with Down syndrome or anomalies. The patients that we determined chromosomal anomalies had genetic counselling in our department.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]