[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 101-103
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Treatment of Misdiagnosed Morel-Lavallee Lesion without any Fracture in an Obese Patient: A Case Report
Deniz CANKAYA, Bülent OZKURT, Yalçın TABAK
Ankara Numune Eğitim ve Arastırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Ankara, TÜRKİYE
Keywords: Morel-Lavallee lesion, obese, without fracture

Morel-Lavallee lesion is a rarely seen case in emergency department. Morel-Lavalle´e lesion without any concomitant pelvic or acetebular fracture is much rarer. A case report of an obese patient with misdiagnosed Morel-Lavalle´e lesion without any concomitant pelvic or acetabular fracture is presented.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]