[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Medical Journal of Health Sciences
2020, Cilt 34, Sayı 2, Sayfa(lar) 187
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
DÜZELTME
Giriş
Aşağıda künyeleri verilen makalelerde Yavuz ORUǒun ORCİD numarası yazar tarafından sehven yanlış verilmiş olup ORCİD numarasının 0000-0002-3321-3665 olması gerekmektedir.

1. Makale

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi

Başlık : Retina Ven Tıkanıklığına Bağlı Gelişen Maküla Ödeminde İntravitreal Bevacizumab Enjeksiyonu Sonuçları

Yazarlar : Yavuz ORUÇ, Berrak ŞEKERYAPAN GEDİZ
Yıl : 2019
Cilt : 33
Sayı : 2
Sayfa Nu : 89-93

2. Makale

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi

Başlık : Lepra Hastalarında Kornea Topografisi ile Ön Segment Değerlendirilmesi
Yazarlar : Yavuz ORUÇ
Yıl : 2020
Cilt : 34
Sayı : 1
Sayfa Nu : 21-24

In the original publication of these article [1] and [2], Ismail Yavuz ORUC number was misspelled. ORCID number of Yavuz ORUC is 0000-0002-3321-3665.

1st Publication

Fırat University Medical Journal of Health Sciences

Title : The Results of Intravitreal Bevacizumab Injection by Macular Edema Associated with Retina Ven Obstruction

Authors : Yavuz ORUÇ, Berrak ŞEKERYAPAN GEDİZ
Year : 2019
Volume : 33
Issue : 2
Page number : 89-93

2nd Publication

Fırat University Medical Journal of Health Sciences

Title : Evaluation of the Anterior Segment of the Eye Through a Corneal Topograhic Analysis in Leprosy Patients
Authors : Yavuz ORUÇ TOPAL
Year : 2020
Volume : 34
Issue : 1
Page number : 21-24

  • Başa Dön
  • Giriş
  • [ Başa Dön ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]