[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 2
Danışma Kurulu

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi

Dergiye katkıda bulunan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türkiye'deki diğer Üniversitelerin Tıp Fakülteleri Öğretim Üyelerinden oluşan Danışmanlar Listesi derginin her basılan sayısında isim olarak duyurulmaktadır.

Yabancı Dil Danışmanı
Ahmet AYAR (KTÜ Tıp Fak., Fizyoloji AD Trabzon/TÜRKİYE)
Tunç OZAN (FÜ.,Tıp Fak., Üroloji AD., Elazığ/TÜRKİYE)

Biyoistatistik Danışmanı
Mehmet Onur KAYA (FÜ.,Tıp Fak., Biyoistatistik AD., Elazığ/TÜRKİYE)

Danışma Kurulu
Dergiye katkıda bulunan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türkiye'deki diğer üniversitelerin ilgili fakülteleri Öğretim üyelerinden oluşan Danışmanlar Listesi her yılın basılan son sayısında isim olarak duyurulmaktadır.

Uluslararası Danışma Kurulu
Ahmet GURAKAR, MD (Johns Hopkins University School of Medicine, Liver Transplant Section of Gastroenterology and Hepatology Baltimore, USA)
Mehmet Sertaç ÖZCAN, MD (Yale University Department of Anesthesiology, New Haven, USA)
Onur KADİOGLU, D.D.S., M.S., (OU College of Dentistry, Division of Orthodontics, Dept. of Developmental Sciences. OKC, USA)


[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]