[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]

 
   Son Sayı
  2023, Cilt 37, Sayı 3
   Arşiv
  1998, Cilt 12, Sayı 1 - 2023, Cilt 37, Sayı 3
   Yayın Arama
  1998, Cilt 12, Sayı 1 - 2023, Cilt 37, Sayı 3
   Online Makale Gönderme
   Online Makale Değerlendirme
   Etik İlkeler ve Yayın Politikası
   EnglishF.Ü. Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi;
INDEX COPERNICUS, CAB ABSTRACTS/ GLOBAL HEALTH, ASCI ve TUBİTAK-ULAKBİM (TÜRK TIP DİZİNİ) index’leri tarafından taranmaktadır.
ULUSAL ATIF DİZİNİ (ULAKBİM), ULUSAL ATIF INDEKSİ (TURK MEDLİNE Sağlık Bilimleri Ulusal Yayınlar Veri Tabanı Atıf İndeksi), TÜRKİYE ATIF DİZİNİ (Turkiye Citation Index), tarafından dizinlenmektedir.

 

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]