[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2024, Cilt 38, Sayı 1
İnfektif Endokardit Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Şafak ÖZER BALİN, Mehmet Ali AŞAN, Tuğrul Aziz ÖZER, Serhat UYSAL, Kutbeddin DEMİRDAĞ, Ayhan AKBULUT, Mehmet BALİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Antidepresan Kullanıcılarında Pankreas Beta Hücre Rezervinin Belirlenmesi ve Metabolik Parametrelerle İlişkisinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma
Kamer KAYA, Mehmet Gürkan GÜROK, Faruk KILINÇ, Bilal ÜSTÜNDAĞ, Mehmet Hamdi ÖRÜM, Murad ATMACA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

12 Yaş ve Üzeri Bireylerde COVID-19 mRNA Aşısının (BNT16b2) Yan Etkileri: Prospektif Çalışma
Edibe PİRİNÇCİ, Fatma Nur KARAÇORLU, Fatma TİLKİ, Zuhal KAZEZ, Tuğçe DARTILMAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Farklı Seramik Taç Sistemlerinin Renk Stabilitesinin İn Vitro Olarak Değerlendirilmesi
Yaşar Kemal YAZGAN, Emrah ÇAYLAK, Semih BERKSUN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ İlinde 2014-2017 Arasındaki Bebek Ölümlerinin İncelenmesi
Ferit KAYA, Edibe PİRİNÇCİ, Medine KAYA, Engin Burak SELCUK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Posterior Superior Alveolar Arterin KIBT ile Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma
Rıdvan GÜLER, Nedim GÜNEŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dipper ve Non Dipper Hipertansiyonu Olan Hastaların Serum Osteopontin Düzeyinin Karşılaştırılması
Murat KÜÇÜKUKUR, Mehmet AKBULUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Parasetamolün Dişi Sıçanlarda Bronş Düz Kas Kontraksiyonu Üzerindeki In Vitro Etkilerinin Araştırılması
Emine KAÇAR, Mehtap PERVİN, İhsan SERHATLIOĞLU Ahmed Sait BOZYİL, Orhan SAYIN, Münevver Gizem HEKİM, Zeynep Dila ÖZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ön Çapraz Bağ Cerrahisi Geçiren Hastalarda Devam Eden Rotasyonel İnstabilite Nedeni Anterolateral Ligament
Hüseyin KÜRÜM, Hacı Bayram TOSUN, Orhan AYAS, Adnan AKCAN, Kübra KÜRÜM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ekstazi ve Esrar Üzerine Epidemiyolojik Araştırma
Hatice AKKAYA, Feyza KELLECİ ÇELİK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Jinekolojik Kanserlerde (Endometriyum, Over, Servik ve Vulva) Yeni Serum Adipokin Düzeylerinin İncelenmesi
Nevzat GÖZEL, Ali GÜLER , Erkan ÇAKMAK, Emine KAÇAR, Asude AKSOY
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Meme Kanserli Kadınlarda Depresyon ve Cinsel İşlev Bozukluğunun Değerlendirilmesi
Gülşen AYDEMİR, Dilek GÜNEŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Biyoelektrik Empedans Analizi ile Doğrudan Ölçüm, Doku Direnci Kullanan Formül Tabanlı Hesaplama ile Kıyasla Kas Kütlesini Fazla Tahmin Edebilir
Mustafa ALTINKAYNAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Paroksetine Maruz Kalmış Yetişkin Dişi Sıçanlarda İrisin Uygulamasının Uterin Mast Hücreleri Üzerine Etkileri
Ahmet YARDIMCI, Tuğrul ERTUĞRUL, Nazife ÜLKER ERTUĞRUL, Sinan CANPOLAT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Obez Bireylerde Bağırsak Motilitesinin Serum Demir Seviyesi Üzerine Etkisi
Kevser TANBEK, Sümeyye AKBULUT, Bahri EVREN, Süleyman SANDAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Endodontide Kasıtlı Replantasyon: Genel Bir Bakış
Mevlüt Sinan OCAK, Güzide ÇANKAYA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]