[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2024, Cilt 38, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-031
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elazığ İlinde 2014-2017 Arasındaki Bebek Ölümlerinin İncelenmesi
Ferit KAYA1, Edibe PİRİNÇCİ2, Medine KAYA3, Engin Burak SELCUK4
1Adıyaman University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Adiyaman, TURKIYE
2Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Elazığ, TURKIYE
34 İnönü University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Malatya, TURKIYE
Anahtar Kelimeler: Infant mortality, maternal and child health, neonatal mortality

Amaç: Bu çalışmada Elazığ ilindeki “Bebek Ölümlerini İnceleme Kurulu” tarafından incelenen bebek ölüm nedenlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma kapsamına 2014-2017 yılları arasındaki dört yıllık süreçte gerçekleşen 359 vaka alınmıştır.

Bulgular: Vakalar ölüm zamanına göre değerlendirildiğinde %44.8 (161)’i erken neonatal ölüm, %24.0 (86)’ü geç neonatal ölüm olmak üzere %68.8 (247)’i neonatal ölüm, %31.2 (112)’si ise postneonatal bebek ölümü olarak belirlendi. İl kurulun vaka formlarına göre vakalardaki temel ölüm nedenleri incelendiğinde prematürite ve prematüriteye bağlı hastalıkların %45.2 ile ilk sırada, konjenital kalp hastalıklarının ise %11.5 ile ikinci, Konjenital anomalilerin ise %9.1 ile üçüncü sırada yer almıştır. Sonuç olarak; bebek ölüm hızının 2/3’ü neonatal dönemde gerçekleşmiştir. Birinci sırada bebek ölüm nedeni prematürite ve prematüriteye bağlı hastalıklar yer almaktadır. Bebek ölümleri arasında neonatal dönemde ki ölüm oranı; anne eğitim seviyesi düşük, anne sütü almayan, mekonyuma maruz kalan ve doğum ağırlığı düşük bebeklerde anlamlı olarak daha yüksektir. Ayrıca ileri yaş gebelik ve akraba evliliği oranı yüksektir.

Sonuç: Prematüriteye bağlı ölüm nedeninin azaltılması için doğum öncesi bakımın güçlendirilmesi, ileri yaş gebeliklerin ve akraba evliliklerinin önlemler alınmasına yönelik önlemler alınmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]