[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2023, Cilt 37, Sayı 3
  DANIŞMAN LİSTESİ
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  YAZAR DİZİNİ
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Sağlık Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Ortorektik Davranışlarının İncelenmesi
Edanur BALALAN, Edibe PİRİNÇCİ, Kevser TUNCER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Metabolik Sendrom Tedavisi ve Resistin Düzeylerine, Quercetin, Alfa Lipoik Asid ve Tioglitazon Tedavisinin Etkisi. Rat Çalışması
Arzu PARMAKSIZ, Burkay YAKAR, Erhan ÖNALAN, Emir DÖNDER, Mehmet Ferit GÜRSU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Travmatik Diş Yaralanmaları: Türkiye’deki Aile Hekimlerinin Bilgi ve Tutumlarının Araştırılması
Adem GÖK, Osman ATAŞ, Tuba GÖK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Şiddetli Preeklampside Magnezyum Sülfatın QT Dispersiyonu Üzerine Etkisi
Şeyda YAVUZKIR, Melike ASLAN, Nurdan YURT, Mustafa YAVUZKIR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Pemfiguslu Hastaların Demografik ve Klinik Özelliklerinin Retrospektif Olarak İncelenmesi
Betül DEMİR, Yunus GÜRAL, Mustafa ESEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocuk Kliniğinde Yatan Hastaların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi
Uğur DEVECİ, Halil İbrahim ARGAMA, Yaşar DOĞAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastaların Solunum Egzersizi Yapma Durumlarının Uyku ve Kaygı Düzeyine Etkisi
Dilek GÜNEŞ, Nur Özlem KILINÇ, Fatoş UNCU, Gamze KIRKIL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Servikal Smear Tarama Programlarına Erişimi Engelleyen Yeni Bir Kaygı: COVID-19 Pandemisi
Şehmus PALA, Remzi ATILGAN, Miyase MİRZALIOĞLU, İbrahim ÖZERCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Cerrahi Dönem Susuzluğa Bağlı Rahatsızlık Ölçeği (CDSBRÖ) Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği
Hatice ÖZSOY, Zeynep GÜREŞ, Eda DOLGUN, Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sistemik C Vitamini Takviyesinin Peri-İmplant Kemik Rejenerasyonu ve Osseointegrasyon Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Deneysel Bir Çalışma
Merve YILMAZ BOZOĞLAN, Serkan DÜNDAR, Alihan BOZOĞLAN, Tuba TALO YILDIRIM, Erhan Cahit ÖZCAN, Mustafa KIRTAY, Can Ayhan KAYA, Osman HABEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dental İmplant Uygulanan Hastaların Klinik ve Demografik Özelliklerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Rıdvan GÜLER, Nedim GÜNEŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Alt Ekstremite Periferik Arter Hastalığı Olan Hastalarda Tam Kan Viskozitesi Amputasyonu Ön Gördürebilmektedir
Nail Burak ÖZBEYAZ, Engin ALGÜL, Hilal ERKEN PAMUKCU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Parasetamolün Dişi Sıçanlarda Mesane Düz Kasının Spontan Kasılması Üzerindeki Olası Etkisi
Emine KAÇAR, Münevver Gizem HEKİM, Ahmed Sait BOZYİL, Zübeyde ERCAN, Fatih TAN, Orhan SAYIN, İhsan SERHATLIOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ankiloze Bir Maksiller Santral Kesici Dişin Kişiye Özel Aygıt Kullanılarak Distraksiyon Osteogenezis Yöntemi Yeniden Konumlandırılması: Bir Olgu Sunumu
Serkan DÜNDAR, Recai TEMİZKAN, Alihan BOZOĞLAN, Erdem HATUNOĞLU, Cansu Büşra UZUN, Nurullah SÖKMEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında Öz Yönetim
Yağmur ARTAN, Yasemin YILDIRIM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]