[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Medical Journal of Health Sciences
2023, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 193-199
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Metabolik Sendrom Tedavisi ve Resistin Düzeylerine, Quercetin, Alfa Lipoik Asid ve Tioglitazon Tedavisinin Etkisi. Rat Çalışması
Arzu PARMAKSIZ1, Burkay YAKAR2, Erhan ÖNALAN3, Emir DÖNDER3, Mehmet Ferit GÜRSU1
1Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Elazig, TURKIYE
2Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Elazig, TURKIYE
3Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Elazig, TURKIYE
Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, resistin, quercetin, alfa-lipoik asid, tiazolidon

Amaç: Bu çalışmada metabolik sendromda uygulanan farklı tedavi yöntemlerinin rezistin ve biyokimyasal parametreler üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 250±20 gram ağırlığında toplam 60 rat 6 gruba ayrıldı. Grup 1 (n= 10, kontrol grubu), Grup 2 (n= 10, MetS grubu), Grup 3 (n= 10, MetS+ quercetin tedavi grubu), Grup 4 (n= 10, MetS+ Alfa lipoik asit (ALA) tedavisi grup), Grup 5 (n= 10, MetS+ quercetin + ALA tedavi grubu), Grup 6 (n= 10, MetS+ Tiazolidindion (TZD) tedavi grubu). 55 günün sonunda deney sonlandırıldı ve tüm ratlardan kan örnekleri alındı.

Bulgular: MetS'li ratlarda serum resistin düzeyleri anlamlı olarak arttı (p<0.001) ve quercetin (p<0.001), ALA (p<0.001)), quercetin + ALA (p<0.001) ve TZD (p<0.001) gruplarında azaldı. Tedavi edilen gruplarda serum glukoz, insülin ve HOMA-IR değerleri MetS grubuna göre daha düşüktü. Quercetin ve quercetin + ALA tedavilerinin lipid ve ürik asit düzeylerine TZD tedavisine göre çok daha olumlu etkisi oldu.

Sonuç: Metabolik sendromlu ratlarda resistin düzeyi yüksek saptandı. Uygulanan tüm farklı tedavi yöntemlerinin resistin seviyelerinde azalma ve biyokimyasal parametrelerde iyileşme ile ilişkili olduğu bulundu. Çalışmamızda kullanılan tedavi ajanları ile resistin düzeylerinde azalma ve MetS yönetiminde başarı sağlanabileceğine inanıyoruz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]