[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 269-273
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında Öz Yönetim
Yağmur ARTAN, Yasemin YILDIRIM
Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Öz yönetim, inflamatuar bağırsak hastalıkları, kronik hastalık, hemşirelik

İnflamatuar bağırsak hastalıkları; ülseratif kolit ve crohn hastalığını kapsayan hastalıklar grubudur. İnflamatuar bağırsak hastalıkları, ciddi alevlenme ve remisyon dönemleriyle seyreden dalgalı ve kronik bir prognozla karakterizedir. Hastaların yaşam kalitelerini her yönüyle olumsuz etkileyen bu hastalık grubunda öz yönetim kavramı önem kazanmaktadır. Kronik hastalıklarda bireyler, hastalıklarına uyum sağlayabilmek için aktif rol üstlenmeli, hastalıklarıyla ilgili gerekli bilgiyi edinmeli ve öz yönetimini sağlayabilmelidir. Birçok kronik hastalık için uyarlanan öz yönetim kavramı, inflamatuar bağırsak hastalıkları için gelişmekte olan bir alandır. Bu derlemenin amacı, inflamatuar bağırsak hastalığı bulunan bireylere uygulanmış öz yönetimi destekleyen girişimlerin incelenmesidir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]